Zoetwater

De zoetwaterwereld omvat niet enkel open wateren, maar ook moerassen, kwelders, rietlanden en broekbossen. Het leven in deze diverse gebieden vergt verschillende manieren van voortbeweging (zwemmen, lopen, klimmen, vliegen, kruipen door dichte begroeiing), waarvan dieren zich maar in enkele kunnen specialiseren, aangezien aanpassingen aan de ene voortbeweging andere bewegingsvormen waarschijnlijk beperken (zie Zee & Oceaan).

Ook qua voedseltypen biedt de zoetwaterwereld een enorme variatie: van planten tot vissen en insecten en andere gewervelden, zoals kikkers. Samen zorgen deze aspecten voor een rijkdom aan aantallen en soorten in zoete wateren. Echter, bevriezing van het water in de winter maakt een groot deel van de beschikbare middelen onbereikbaar, waardoor migratie, een winterslaap, verandering van terrein- en voedselgebruik of aanleg van voedselvoorraden nodig zijn voor overleving.

Ontdek hier hoe een leven in zoetwater samenhangt met de superfilter van een wilde eend en de smalle ribbenkast van een waterral!

Dieren van zoetwater

Wilde eend

Ringslang

Waterral

Europese otter

Zeearend

Groene kikker