Zee & Oceaan

Buiten vissen leidt slechts een klein deel van alle gewervelde dieren een volledig watergebonden leven (walvissen, dolfijnen en zeekoeien), terwijl de meeste aan land komen voor ten minste hun voortplanting. Zwemmen is cruciaal voor zeedieren, maar sterke aanpassingen aan het zwemmen beperken op hun beurt het lopen en vliegen. Daarom moeten veel zeedieren een middenweg zoeken tussen de manieren van voortbewegen, die samenhangen met hun type voedsel: een goede vlieger is waarschijnlijk geen goede zwemmer, en zal vermoedelijk aas eten en niet op vis jagen.

Sommige dieren zijn gespecialiseerde duikers en kunnen de diepte van oceanen benutten. Andere komen niet verder dan enkele meters onder de waterspiegel of verblijven op droogvallende vlaktes, stranden of in overstroomde bossen. Voor warmbloedige dieren vraagt zwemmen om een isolerende vacht en door het uitdrogende effect van zout water dwingt het zeeleven tot manieren om zoutoverschotten te kunnen uitscheiden.

Ontdek hier hoe de puntige schenen van duikers, de zoute neusbuizen van stormvogels en het snavelroer van de papegaaiduiker het leven in de zee mogelijk maken!

Dieren van zee & oceaan

binnenkort beschikbaar

Noordse stormvogel

Jan-van-gent

Eidereend

Papegaaiduiker

Gewone zeehond

Roodkeelduiker