Woestijnen & Steppes

Gebrek aan water kenmerkt het steppe- en woestijnlandschap, dat veel droger is dan de weelderige savannegraslanden. Plantengroei is daarom sterk beperkt of zelfs afwezig en planten die voorkomen, beschikken over aanpassingen aan droogte in hun levensprocessen of levenscyclus, zoals zaden die lange droogte kunnen overleven. Ook dieren moeten bestand zijn tegen droogte, maar tevens tegen voedseltekorten, variabele kwaliteit van voedsel(planten) en onvoorspelbaarheid van betere omstandigheden.

Lokale waterbronnen zijn van levensbelang en dieren kunnen enorme afstanden voor water afleggen. Enkele soorten kunnen water opslaan in hun vet, en vele dieren kunnen een hoop voedsel opslaan wanneer het ineens beschikbaar is. Roofdieren kunnen prooien achtervolgen of kunnen in hinderlagen liggen bij waterbronnen. Veel woestijnbewoners zijn vooral actief tijdens de nacht, die er verrassend koud kan zijn.

Ontdek hier hoe de veren als rietjes van een zandhoen, de roze veren van een grote trap en de nachtbril van een griel het woestijnleven mogelijk maken!

Dieren van woestijnen & steppes

binnenkort beschikbaar

Grote trap

Zandhoen

Scharrelaar

Bijeneter

Griel

Woestijnoehoe