Media & publicaties

Een greep uit onze activiteiten in de media, publicaties en projecten waarbij we betrokken zijn en andere samenwerkingen met een brede variatie aan onderwerpen. Klik op de afbeeldingen voor meer informatie.

Column door Nienke Beintema in NRC over hoe zoogdieren verschillen in het aantal tepels dat ze hebben en waar deze zich bevinden in het lichaam van de  moeder, in relatie met de manier van leven en evolutie. 

Een rapport over een pilot-studie naar veerverlies en andere problemen bij roofvogels in relatie met gebruik van herbiciden. In samenwerking met CLM en Werkgroep Roofvogels Nederland.

Presentatie van onze Europese Uilenspecial bij Vroege Vogels radio. Over de bouw en leefwijze van uilen in relatie met hun habitat en evolutionaire achtergrond, waaronder vergelijkingen met enkele Amerikaanse uilen.

Rapport over maatregelen die nodig zijn om de Sallandse Heuvelrug weer geschikt te maken voor het korhoen, inclusief de rol en relevantie van de anatomie van de soort.

Rapport over stikstof als oorzaak van de contrasten tussen de aantalstrends van insectenetende vogels van droge bossen en heiden. 

Europese Uilenspecial De ene uil leeft van muizen, de andere van insecten. Sommige uilen leven in het bos, andere aan de kust en enkele vliegen naar Afrika en terug. Hoe verschillen de uilen van Europa?

Een boek dat inzichten, uitleg en richtlijnen biedt voor een duurzame omgang met de crisis rond stikstof in Nederland en België,  waaraan we mee hebben geschreven.

Een artikel in magazine Nieuwe Veluwe over de status van de natuur rond gemeente Ede met onder andere mezen, stikstof, sperwers en kansen voor natuurherstel als topic.

Een interview in De Gelderlander over ons werk, de achtergrond en het ontstaan van het museum en ons streven naar een fysieke museumruimte.

Onze bijdrage aan de wintergastenspecial van Vroege Vogels TV over zaagbekken, nonnetjes, wintertaling en andere wintervogels. De leefwijze in relatie met de bouw staat hierin centraal.

Webinar over uilengedrag dat verdergaat dan de algemeen bekende kennis over uilen en taxonomie en anatomie van uilen integreert. Georganiseerd in samenwerking met International Owl Centre, USA.

Column in NRC door Nienke Beintema met o.a. onze input over de verschillende leefwijzen van plantenetende dieren en waarom hun poep er zo verschillend uit kan zien. 

Video van Provincie Gelderland, waarin Arnold van den Burg de effecten van stikstofdepositie op flora en fauna van de Veluwe uitlegt.

Animatie van Gemeente Ede over de gedachte achter het bekalken van de Ginkelse heide en bossen, waarbij we betrokken zijn, als maatregel om heide en bosgebieden te herstellen. 

Een interview door BioNieuws, een krant over ontwikkelingen in de biologische wetenschap, over what we als stichting doen en waar onze doelen liggen.

Een boek over effecten van stikstofdepositie op natuur en gezondheid, waaraan we hebben meegeschreven. Klik op de foto voor meer informatie en om het boek te bestellen.

Wetenschappelijk rapport over het ecologisch kader in de ambitie om stikstofdepositie terug te brengen met (on)mogelijk-heden om natuur te behouden en herstellen. Gepubliceerd door WNF.

OBN-Rapportage over de achterliggende aspecten van problematieken in bossen op droge bodems en hun flora en fauna als gevolg van zure regen en stikstofdepositie.

Onze ideeën & uitleg over de razendsnel toenemende aantallen krakeenden in Nederland, terwijl wilde eenden. Bij NPO Vroege Vogels Radio in het kader van ‘2020: Jaar van de Wilde Eend’.

Artikel over problemen in de voortplanting van Veluwse koolmezen door gebroken pootjes bij kuikens en slechte eikwaliteit, als gevolg van stikstofdepositie.

Een impressie van de Workshop Vogelanatomie tijdens het Weekend van de Wetenschap bij De Bastei (museum voor natuur & cultuurhistorie) te Nijmegen.

Een monografie van Koos Dijksterhuis over de zwarte specht, waaraan we konden bijdragen in de vorm van kennis over de anatomie en ecologie van deze soort. Klik op de foto voor meer informatie en om het boek te bestellen.

Praten over de mismatch tussen de lichaamsbouw van wulpen en aantasting van hun leefgebied bij NPO Vroege Vogels Radio. In het kader van ‘2019: Jaar van de Wulp’ door Vogelbescherming/Sovon.

Interview over hoe we ecologie en anatomie van vogels integreren in onze projecten en ambities. Gepubliceerd in Vogels Junior magazine van Vogelbescherming. 

Lancering van ons project over de relatie tussen de lichaamsbouw & leefwijze van dieren bij NPO Vroege Vogels Radio, ondersteund door een collectie vogels in de studio!