Stedelijk Gebied

De meeste dieren zijn vervreemd van onze bebouwde gebieden. Sommige soorten hebben echter een leven in parken, tuinen of voorsteden gevonden, aangezien deze enigszins lijken op hun natuurlijke omgeving. In de stad kunnen ze profiteren van ons afval, van eten op voederplekken en van een milder klimaat gedurende de winters. Sommige dieren, zoals ratten, muizen of verwilderde dieren als duiven, gedijen zeer goed in stedelijk gebied.

Zowel deze dieren als ons afval trekken roofdieren in de lucht of op straat aan, die vaak in het donker jagen. Andere dieren zien de stad als een verzameling kunstmatige kliffen, waarin ze kunnen nestelen, onafhankelijk van of ze hun voedsel in de stad verzamelen. Kleine steden en dorpen bieden de voordelen van het stedelijk gebied, maar veroorloven ook dat dieren voedsel kunnen zoeken in boerenland en natuurlijke terreinen.

Ontdek hoe een gierzwaluw kan broeden onder daken, hoe slechtvalken frietduiven vangen en waarom centrale verwarming vleermuizen aantrekt in de betonnen jungle!

Dieren van stedelijk gebied

binnenkort beschikbaar

Gierzwaluw

Slechtvalk

Egel

Koolmees

Halsbandparkiet

Dwergvleermuis