Over ons

We streven na dat het Zoological Museum Netherlands uitgroeit tot een internationaal erkend kennisplatform over interacties tussen lichaam – gedrag – leefomgeving. Momenteel is zulke informatie over veel soorten, als deze al aanwezig is, gefragmenteerd en verspreid. Daar waar mogelijk en relevant proberen we kennis te rangschikken die kan helpen bij natuurbehoud, maar ons hoofddoel is het informeren en enthousiasmeren van iedereen die geïnteresseerd is in de eigenschappen van dieren en de achtergrond van het leven dat ze leiden.

We beschouwen onze verhalen en analyses met hun samenhang en ondersteunende beelden als hulpmiddelen om dieren fundamenteel beter te begrijpen, als aanvulling op de specifiekere zoölogische, ecologische en milieugerichte studies. Sommige vragen zullen een diepgaandere aanpak nodig hebben dan we presenteren op de museumwebsite. Neem gerust contact op voor verdere informatie over soorten, milieukwesties of mogelijkheden voor projecten op maat. 

We hopen dat veel mensen profiteren van dit museum, van kinderen die informatie zoeken voor schoolopdrachten tot professionals die data en inzichten zoeken als bijdrage aan besluitvorming voor natuurbescherming. Daarnaast hopen we veel mensen te inspireren en te verwonderen met de pracht en ongekende variatie die de natuur wereldwijd te bieden heeft, van achtertuinen en steden tot oerwouden en woestijnen.

Op een gegeven moment in de toekomst hopen we u te kunnen verwelkomen in een tastbaar museum, maar dit zal geen voorrang hebben op de doelen die hierboven zijn gesteld. In onze ogen is het museum geen doel op zich, maar vooral een instrument om kennis en draagvlak een breed publiek te laten bereiken. We hopen desondanks ooit een bezoekersmuseum te ontwikkelen in samenwerking met andere organisaties (en we staan open voor suggesties).

Om het museum volledig tot recht te laten komen, zal, mits de financiële middelen dat toelaten, het personeel worden uitgebreid. Tot dat moment wordt de ontwikkeling en aansturing van het museum uitgevoerd door de oprichters: Arnold van den Burg (PhD; 1974), Kas Koenraads (MSc; 1992) en Stef Waasdorp (1980).

Arnold heeft een wetenschappelijke achtergrond in de ecologische en zoölogische gevolgen van habitataantasting, op basis waarvan hij natuurherstelprojecten ontwikkelt en steunt en pleit voor duurzaam ecologisch natuurbeleid (bijvoorbeeld met betrekking tot stikstofdepositie in Nederland).

Kas daarentegen heeft een achtergrond in de dieranatomie en is bijzonder goed in het uitvoeren van dissecties van dieren, skeletten prepareren en zijn professionele netwerk omvat vele andere musea, vogelopvangcentra en verantwoorde vogelkwekers. Zowel Kas als Arnold geven les op verschillende niveau’s, tot aan universiteitsniveau toe.

Stef is een beschermer pur sang en vormt de schakel tussen de behoeften van dieren (en daarmee de eisen die ze stellen aan hun leefgebied) en hun habitat door het juiste natuurbeheer uit te voeren en te adviseren. Zijn specialisme is natuurbeheer op maat, waarin bijvoorbeeld nest- en populatieonderzoek, begrazing en maai- en struweelbeheer worden geïntegreerd.