De vogels van het winterbos

Een boek dat – in tegenstelling tot veel boeken over vogels in het broedseizoen – beschrijft hoe vogels gebruikmaken van bossen in de winter en wat de meest voorkomende boomsoorten voor wintervogels te bieden hebben. Geschreven op basis van systematische vogeltellingen gedurende winters op de Veluwe.

19,95

In de winter maken bosvogels op een heel andere manier gebruik van het bos dan in het broedseizoen. Ook komen er soorten van elders bij die in onze bossen de winter doorbrengen. Soms zijn er veel vogels in het bos gedurende de winter, terwijl in andere jaren het bos er stil en verlaten bij ligt. De achtergronden van deze aantalsschommelingen zijn slecht bekend, maar worden in dit boek ontsluierd op basis van systematische vogeltellingen op de Zuidwest-Veluwe.

De Vogels van het Winterbos is toegankelijk geschreven voor iedereen die vogels interessant vindt. De vele foto’s die het gedrag van de vogels illustreren, dragen hieraan bij. Veel van de beschreven soorten komen in de winter ook op de voedertafel af. De achtergronden van hun verschijning worden in dit boek uiteengezet. De gegevens waarop het boek is gebaseerd, zijn op een wetenschappelijke manier verzameld, bewerkt, en gepresenteerd, waardoor het boek ook geschikt is voor professionele biologen.

De Nederlandse bossen zijn het resultaat van beplantingen, vaak omwille van de houtproductie. In multifunctionele bossen is het sturen van de boomsoortsamenstelling nog steeds een belangrijk instrument waarmee ook biodiversiteit in stand kan worden gehouden. In dit boek worden de negen meest voorkomende boomsoorten apart besproken in relatie tot wat ze in de winter voor vogels te bieden hebben. Hierdoor kan de bosbeheerder gemakkelijk nagaan hoe vogelpopulaties in de winter te ondersteunen zijn.

Extra informatie

ISBN

9789082293401

Taal

Nederlands

Auteur

Arnold van den Burg, Peter van Geneijgen