Welke details van vogelpracht zie je hier?

Hoe kun je meedoen?

Deze quiz is afgelopen. Bekijk de juiste antwoorden hier: 

A Ooglel – korhoen (haan)
B Binnenwand maag – Afrikaanse gaper
C Binnenkant snavel – Bonte neushoornvogel
D Vleugeldekveren – Witbuikzandhoen