2019 was “Het Jaar van de Wulp” om te achterhalen wat ervoor heeft gezorgd dat onze grootste steltloper is verdwenen als broedvogel uit het binnenland van Nederland.

We hebben de leefwijze, lichaamsbouw en evolutionaire achtergrond van de wulp bestudeerd en op basis daarvan geopperd hoe deze verdwijning samenhangt met het dieet en aantasting van het oorspronkelijke broedgebied van de soort. 

Bekijk in deze video hoe zelfs het skelet van de wulp verraadt tegen welke grenzen de soort aanloopt.