2020 was “Het Jaar van de Wilde Eend”, om achteruitgang van de populatie te doorgronden en aandacht voor deze problematiek te krijgen.  

Om daar achter te komen, hebben we de leefwijze en anatomie van de Wilde eend vergeleken met die van de Krakeend, een andere eendensoort die juist enorm in aantallen toeneemt.

Hoe zijn deze op het oog zeer vergelijkbare eenden zo verschillend? Bekijk deze video voor het antwoord!