Samenwerkingen

Biosphere Science Productions

Biosphere Science Productions (BSP) richt zich op ecologisch onderzoek en daaraan gekoppelde producties van films, publicaties en boeken. Ook vallen commerciële opdrachten en onderzoeken onder de activiteiten en beschikt BSP over een eigen uitgeverij.

Eddy Kuis (fotografie)

Een enorm en indrukwekkend beeldenarchief van vogels en natuur, verzameld over de hele wereld. Het museum is zeer dankbaar voor de toestemming om zijn nalatenschap van beelden vrij te mogen gebruiken voor doelen als de website, workshop of presentaties.

Experimental Zoology Group (Wageningen Universiteit)

Een groot deel van het dierlijk materiaal dat verzameld wordt voor dissecties en workshops worden gedeeld met de Experimental Zoology Group van de WUR, waar materiaal voor verschillende practica of onderzoeken wordt gebruikt voor of na gebruik door het museum.

RIAS – Wildlife Rescue Centre
Zuid-Portugal

Als één van de grootste dierenopvangcentra van Portugal is RIAS bereid om het museum te voorzien van veel bijzonder dierlijk materiaal voor snijsessies, waaronder enkele typisch Iberische soorten. Ook dragen ze bij aan uitbreiding van het draagvlak voor natuurbescherming in verscheidene landen.
Website

Nederlandse Dierenopvangcentra

De volgende Nederlandse dierenopvangcentra voorzien het museum van dierlijk materiaal voor onderzoek en dragen bij aan vergroting van het draagvlak voor natuurbescherming:

Stichting Vogelasiel Someren e.o.
Wildopvang de Bonte Piet
Wildopvang & Educatie Avolare
Faunavisie Wildcare
Vogelrevalidatiecentrum Zundert
Vogelhospitaal Haarlem
Vogelopvang Terschelling

World of Birds Foundation

World of Birds Foundation bezit een unieke vogelcollectie om (onder)soorten papegaaien en andere exotische vogels te behouden en om vogelhouders en -kwekers belangrijke informatie voor een goed dierenwelzijn bij te brengen. Daarnaast biedt de stichting opvang en zetten zich in voor herplaatsing van vogels. Materiaal dat relevant is voor projecten omtrent exotische vogels binnen het museum worden door de stichting beschikbaar gesteld.
Website

Scottish Owl Centre

Het Scottish Owl Centre huisvest een unieke uilencollectie met soorten van alle uithoeken van de wereld en verschaft het museum dierlijk materiaal en ecologische of bescherminggerelateerde kennis over uilen in specifieke gevallen.
Website

Vogelpark Avifauna

Het meest vogelrijke dierenpark van Nederland met een indrukwekkende vogelcollectie. Het museum kreeg de mogelijkheid om een team van gidsen nieuwe kennis bij te brengen over vogelanatomie en -ecologie, en meer samenwerkingen zullen volgen in de toekomst.
Website